Start

Intro
Administratie
Diensten
Werkwijze
Tarieven
Informatie

Business to Business

Vertaalbureau Donna
't Lienplantsoen 34
2264MC Leidschendam

telefoon: 070-3176162
website: www.vb-donna.com
e-mail: info@vb-donna.com

kantooradres:
Cosara
Veraartlaan 8
2288GM Rijswijk

postadres:
Cosara
Hammarskjöldlaan 643
2286HS Rijswijk

telefoon: 070-2629404
mobiel: 06-33086411

website: www.cosara.biz
e-mail: info@cosara.biz

Handelsregister: 34314195
Becon-nummer: 633343

Mw. Donna Vassileva Dimitrova biedt, als beëdigde tolk en vertaalster, hoogwaardige zakelijke diensten aan. Zij draagt zorg dat mensen die elkaars taal niet spreken of verstaan, toch met elkaar kunnen communiceren.

Vertalen is bovendien een zaak van vertrouwen. U kunt als opdrachtgever rekenen op een goede en getrouwe weergave van uw gesproken woord en geschreven tekst in het Bulgaars of Nederlands.

U mag als opdrachtgever tevens rekenen op 100% discretie en integriteit. Indien door u gewenst wordt er een geheimhoudingsverklaring opgesteld en ondertekend.

Mw. Dimitrova staat ingeschreven in het register "Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers", onder wbtv-nummer 4240.